طراحی وتعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات صنعتی

طراحی وتعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات صنعتی

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

طراحی وتعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات صنعتی

طراحی وتعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات صنعتی
طراحی و تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات خط تولید:
1-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات بسته بندی
2-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات پرس
3-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات تراش و فرز
4-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات راه سازی
5-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات تزریق پلاستیک
6-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات نوشیدنی
7-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات بسته بندی
8-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات مواد غذایی
9-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات ریسندگی و بافندگی
10-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات نوشیدنی
11-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات پژشکی و بهداشتی
12-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات ازمایشگاهی
13-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات معدنی و کشاورزی
14-تعمیر برد الکترونیک ماشین الات نوشیدنی و غذایی
15-تعمیر تجهیزات الکترونیک ماشین الات گوناگون
16-طراحی و تعمیر کوره القایی و اینداکشن
اطلاعات تماس :
تبریز-خیابان آزادی-خیابان شهید جدیری جنوبی-ساختمان 17-شرکت مهندسی رکا
www.rka.ir
0411-3369052
0411-3369053
0411-3369054